जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको नामावली

--> --> -->
क्र.स. जिल्ला नाम थर सम्पर्क  नं. ठेगाना पद
ताप्लेजुङ नरेन्द्रकुमार लिम्बु ९८४४६९२०३४ ताप्लेजुङ्ग अध्यक्ष
ताप्लेजुङ अनिता पन्थाक ९८६४१८५७०० फुङलताप्लेजुङ्ग उपाध्यक्ष
पाँचथर सन्तोष मोक्तान ९८५१०९११९१ पाँचथर अध्यक्ष
पाँचथर ९८ पाँचथर उपाध्यक्ष
इलाम खगेन्द्र वास्तोला ९८४२६५२७६२ इलाम अध्यक्ष
इलाम खेमकुमारी राई ९८७५४३९९११ इलाम उपाध्यक्ष
झापा भेषराज भण्डारी ९८५२६७३०३२ झापा अध्यक्ष
झापा गंगा कोइराला भुर्तेल ९८४४६५१४६४ झापा उपाध्यक्ष
मोरङ श्रवणकुमार ऋषिदेव ९८६२२३०८५१ मोरङ अध्यक्ष
१० मोरङ शसिकला श्रेष्ठ ९८४२०४८७३९ मोरङ उपाध्यक्ष
११ सुनसरी दिपककुमार राई ९८४२०३६९८५ सुनसरी अध्यक्ष
१२ सुनसरी सरस्वती लुइँटेल ९८०४०९८०६० सुनसरी उपाध्यक्ष
१३ धनकुटा मनोज कुमार राई ९८५२०५०८८९ धनकुटा अध्यक्ष
१४ धनकुटा सुक्री राई ९८४२०६२०३८ धनकुटा उपाध्यक्ष
१५ तेह्रथुम राजेन्द्र बराल ९८५२०५३१०० तेह्रथुम अध्यक्ष
१६ तेह्रथुम कोपिला सेनेहाङ ९८६१०९७३४४ तेह्रथुम उपाध्यक्ष
१७ संखुवासभा वकिल राई ९८५२०९९५७७ संखुवासभा अध्यक्ष
१८ संखुवासभा संखुवासभा उपाध्यक्ष
१९ भोजपुर दावा शेर्पा ९८६३३८५५५१ भोजपुर अध्यक्ष
२० भोजपुर ज्ञानदेवी राई ९८६२१२१७७५ भोजपुर उपाध्यक्ष
२१ खोटाङ सुमन राई ९८४९२२५६३९ खोटाङ्ग अध्यक्ष
२२ खोटाङ ९८ खोटाङ्ग उपाध्यक्ष
२३ सोलुखुम्बु नरेन्द्र थापा मगर ९८६२९५१०१२ सोलुखुम्बु अध्यक्ष
२४ सोलुखुम्बु राधिका श्रेष्ठ ९८४३६२२१४२ सोलुखुम्बु उपाध्यक्ष
२५ ओखलढुंगा प्रविन श्रेष्ठ ९८४२९७३३३३ ओखलढुंगा अध्यक्ष
२६ ओखलढुंगा जेनिसा के.सी. ९८४०८५४०६० ओखलढुङगा उपाध्यक्ष
२७ उदयपुर पर्वत दाहाल ९८५२८२९०६६ उदयपुर अध्यक्ष
२८ उदयपुर अनिशा विष्ट ९८१६७९०७३८ उदयपुर उपाध्यक्ष